ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ
Στην σύγχρονη ναυπηγική αλλά και σε άλλους τομείς κατασκευών σύνθετων πλαστικών θεωρείται πρωταρχικής σημασίας η χρήση ελαφριών υλικών.
Τέτοια υλικά είναι:
  • PVC FOAM.
  • BALSA.
  • HONEYCOMP.
  • 3D-CORE.
  • ΠΛΑΚΕΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ.

Τα υλικά αυτά ενσωματώνονται κυρίως στη μέση (καρδιά) της κατασκευής μεταξύ των ενισχυτικών υφασμάτων και το τελικό παραγόμενο αντικείμενο ορίζεται ως προϊόν κατασκευής σάντουιτς.
Μια τέτοια κατασκευή μπορεί να είναι η κουβέρτα ή το Deck του σκάφους, μια υπερκατασκευή, ο καθρέπτης ενός ταχύπλοου, ένα καλούπι, είτε ακόμα διάφορα προϊόντα όπως κουβούκλια, fly bridge, νομείς, χωρίσματα, πάσης φύσης αξεσουάρ κ.α.
Με την χρήση των προηγμένων αυτών υλικών επιτυγχάνεται:
  • Χαμηλότερο βάρος άρα και χαμηλότερες καταναλώσεις σε καύσιμα.
  • Υψηλότερες επιδόσεις σε ταχύτητα.
  • Άριστες μηχανικές αντοχές.