ΥΑΛΟΫΦΑΣΜΑΤΑ - FIBERGLASS

ΥΑΛΟΫΦΑΣΜΑΤΑ - FIBERGLASS
Τα υαλοϋφάσματα είναι προϊόντα γυαλιού. Το γυαλί θερμαίνεται σε υψικαμίνους και λειώνει.
Καθώς ρέει εκλύεται από μικροσκοπικές οπές παίρνοντας μορφή ινών διαμέτρου τρίχας. Οι ίνες αυτές εν΄συνεχεία είτε τεμαχίζονται είτε πλέκονται και υφαίνονται με διάφορους τρόπους και συνδυασμούς. Μ΄αυτόν τον τρόπο οι πολύ καλές ιδιότητες του γυαλιού αξιοποιούνται και βελτιώνονται περαιτέρω από τις μεγάλες μονάδες παραγωγής υαλοϋφασμάτων, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες που απαιτεί το πολύ υψηλό σημερινό κατασκευαστικό επίπεδο. Τα προϊόντα γυαλιού, υπό μορφή ινών, υφασμένων ή όχι μεταξύ τους, χρησιμοποιούνται σαν ενισχυτικός οπλισμός στις GRP κατασκευές.

Οι ίνες του γυαλιού έχουν τις παρακάτω εξαιρετικές ιδιότητες :

 
  • Μεγάλη αντοχή σε σχέση με μικρό βάρος: Έχουν τον καλύτερο λόγο αντοχής/βάρους από τα περισσότερα μέταλλα και τα μη ενισχυμένα πλαστικά. Έχοντας πολύ μικρότερη πυκνότητα από το αλουμίνιο και το χάλυβα και την ίδια περίπου αντοχή σε εφελκυσμό μ΄αυτά τα υλικά, μπορούν να τα αντικαταστήσουν με μείωση του βάρους κατασκευών κατά 300%.
  • Μεγάλη αντίσταση στη διάβρωση: Η ιδιότητα αυτή τους δίνει πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής. Μεγάλη ευκαμψία : Γεγονός που δίνει την δυνατότητα σύνθετων κατασκευών, που θα ήταν αδύνατες με άλλο τρόπο και ευκολία επεξεργασίας προσαρμόζοντάς τις σε απαιτήσεις ειδικών εφαρμογών.
  • Αδιάβροχες: Οι ίνες του γυαλιού είναι μη υγροσκοπικές.
  • Υψηλό μέτρο ελαστικότητας: Πολύ υψηλότερο από το ξύλο, τα μέταλλα και το τσιμέντο.
  • Εξαιρετικά μεγάλη αντίσταση στη θερμότητα: Διατηρούν σταθερές διαστάσεις σε θερμοκρασίες έως και 600οC.
  • Είναι άκαυστες: Οι ίνες γυαλιού δεν καίγονται.
  • Καλές ηλεκτρικές ιδιότητες: Γι΄αυτό χρησιμοποιούνται σε πολλές ηλεκτρικές κατασκευές για να προσδώσουν την απαραίτητη απόδοση και αξιοπιστία.
  • Χαμηλό κόστος: Συγκριτικά με άλλα υλικά μειώνουν το εργατικό κόστος και αυξάνουν την ταχύτητα παραγωγής.

Οι πολύ καλές αυτές ιδιότητες καθιστούν τα υαλοϋφάσματα αναντικατάστατα κατασκευαστικά υλικά σε χιλιάδες εφαρμογές για όλους τους τομείς κατασκευών στα ενισχυμένα πλαστικά. Ταυτόχρονα όμως τα μεγάλα εργοστάσια παραγωγής των Fiberglass μέσα από τα ερευνητικά τους προγράμματα σχεδιάζουν και παράγουν νέα προϊόντα εξελιγμένης κατασκευαστικής φιλοσοφίας ανοίγοντας καινούριους δρόμους και επηρεάζοντας σημαντικά την εξέλιξη.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΑΛΟΫΦΑΣΜΑΤΩΝ

Υπάρχουν πολλές κατηγορίες υαλοϋφασμάτων έτσι ώστε να καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Η επιλογή τους δεν γίνεται με τυχαίο τρόπο αλλά με βάση τις κατασκευαστικές απαιτήσεις από μηχανική άποψη (εφελκυσμός-κρούση-βάρος κλπ.), την μέθοδο παραγωγής, το οικονομικό κόστος κ.α.
Για κάθε κατασκευή απαιτούνται συγκεκριμένοι τύποι υαλοϋφασμάτων ή συνδυασμοί αυτών, τα οποία επιλέγονται κατόπιν μελέτης και κατασκευαστικής εμπειρίας.