Οδηγίες Χρήσεως Ασφαλείας Nubian

 • Τα υλικά είναι εύφλεκτα.
 • Χρησιμοποιείτε τα υλικά σε θερμοκρασίες 10οC-30oC υπό σκιά και δίχως υγρασία.
 • Ανακατεύετε τα υλικά πολύ καλά πριν τη χρήση τους στις αρχικές τους συσκευασίες.
 • Όταν ανοίξετε την αρχική συσκευασία καλό είναι να χρησιμοποιείται όλο το υλικό.
 • Αναμειγνύετε πάντα τις σωστές αναλογίες κατ’ όγκο για υλικά 2 συστατικών.
 • Χρησιμοποιείτε γυαλιά - μάσκα και γάντια όταν εργάζεστε.
 • Οι χώροι εργασίας να αερίζονται πολύ καλά και να είναι προστατευμένοι από σκόνες.
 • Ακολουθείτε πάντα αυστηρά τις οδηγίες χρήσης του κάθε υλικού.
 • Επιλέγετε πάντα το κατάλληλο προϊόν για την αντίστοιχη επιφάνεια του σκάφους ώστε να έχετε το ιδανικότερο αποτέλεσμα το οποίο να διαρκεί.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

 • Φυλάσσετε τα υλικά σε χώρους με θερμοκρασίες 10oC-30oC.
 • Μακριά από ηλεκτρικές πηγές, εστίες θερμότητος και ηλιακή ακτινοβολία.
 • Πάντα στην αρχική τους συσκευασία.
 • Μη ρίχνετε τα περισσεύματα των υλικών σε πηγάδια, λίμνες, ποτάμια, θάλασσες.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

 • Φυλάσσετε τα υλικά μακριά από παιδιά και σε ειδικούς χώρους.
 • Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα.
 • Σε περίπτωση οποιασδήποτε ενόχλησης συμβουλευτείτε ιατρό.
Τηλ. κέντρο δηλητηριάσεων: 210 7793777.

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.