ΣΤΟΚΟΙ

ΣΤΟΚΟΙ
Σε αυτή την κατηγορία θα δείτε όλους τους στόκους οι οποίοι ενδείκνυνται για ναυτιλιακή χρήση καθώς και άλλες εφαρμογές.
Οι κυριότερες κατηγορίες στόκων είναι οι
  • Εποξικοί στόκοι
  • Πολυεστερικοί στόκοι
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ανάλογα με το στόκο που έχετε χρησιμοποιήσει επιλέγετε πάντα και το κατάλληλο Primer ή βαφή ώστε η μετέπειτα διαδικασία να είναι απόλυτα συμβατή μεταξύ των υλικών.
Για παράδειγμα, ποτέ δεν βάφουμε με Gel Coat επάνω σε εποξικό στόκο.
Για αναλυτικές οδηγίες χρήσης και χαρακτηριστικά του κάθε στόκου ανατρέξτε στις οδηγίες του προϊόντος ή συμβουλευτείτε απευθείας το έμπειρο προσωπικό της εταιρείας μας.