ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΕΣ ΧΥΤΕΥΣΗΣ

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΕΣ ΧΥΤΕΥΣΗΣ
Στην κατηγορία αυτή θα ανακαλύψετε αρκετούς τύπους πολυουρεθάνης για διάφορες χρήσεις :
  • Διογκούμενες πολυουρεθάνες χαμηλής πυκνότητας για πλήρωση κενών και άνωση της κατασκευής.
  • Πολυουρεθάνες χωρίς διόγκωση για χύτευση σε λαστιχένια ή άλλα καλούπια, κατάλληλες για δημιουργία εικαστικών αντικειμένων όπως αγάλματα, τεχνητούς λίθους κλπ.
  • Σπογγώδεις (σφουγγαροειδής) πολυουρεθάνες μικρής διόγκωσης χαμηλού βάρους.