Οδηγίες Χρήσης Πολυεστερικών Ρητινών

 • Ανακατέψτε καλά όλο το βαρέλι- δοχείο πριν την λήψη μιας ποσότητας από αυτό, και κατόπιν πολύ καλά μετά την προσθήκη του καταλύτη στην ποσότητα που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Ξανακλείστε πολύ καλά το υπόλοιπο υλικό στη αρχική του συσκευασία.
 • Αναλόγια προσθήκης καταλύτη (Μ-50) 10-20gr στο κιλό πολυεστέρα (αναλόγως θερμοκρασίας περιβάλλοντος στον τόπο εργασίας. Σε υψηλές θερμοκρασίες μειώνουμε την αναλογία και αντιστρόφως).
 • Αναλογία προσθήκης επιταχυντή NL51P (περιεκτικότητας 6% σε κοβάλτιο) 2-3gr στο κιλό(πριν και χωριστά από τον καταλύτη και εφόσον δεν προϋπάρχει μέσα).
  Χρόνος χρήσης έτοιμου μείγματος (GEL-TIME): 5-10λεπτα.
 • Χρόνος αρχικής σκλήρυνσης 2-4 ώρες ( χωρίς να έχει πλήρως πολυμεριστεί).
 • Xρόνος πλήρους πολυμερισμού:7 ημέρες.
 • Χρόνος ξεκαλουπώματος: Μετά απο24 ώρες. Αλλά για ιδανικότερα αντικείμενα και αποφυγή έστω και ανεπαίσθητων στρεβλώσεων ξεκαλουπώστε αργότερα έως 7 ημέρες.
 • Ιδανική θερμοκρασία κατά την χρήση του υλικού 15C-25C.
 • Υγρασία κάτω από 60%.
 • Καλός εξαερισμός του χώρου εργασίας.
 • Απαιτουμένη ποσότητα ρητίνης για εμποτισμό 1 m2 Fiber Glass 450gr/m2 περίπου 1-1,1 κιλά.
  Για οικονομία του υλικού προϋπολογίστε την σωστή ποσότητα ρητίνης που θα χρησιμοποιήσετε πριν την μίξη με τον καταλύτη για να μην περισσεύει υλικό που πήζει και το πετάμε.
 • Αραιωτικό-διαλυτικό για τις πολυεστερικές ρητίνες: Μόνο στυρένιο και όχι ασετόν.
 • Εργαλεία εργασίας: Πινέλο, ρολό γούνινο, μεταλλικό ρολάκι, και σε μεγάλες κατασκευές ειδικό πιστόλι.
 • Καθαριστικό εργαλείων, χεριών και επιφανειών είναι κυρίως το ασετόν ή το Eco-Solv.
 • Κατά την εργασία χρησιμοποιείτε πάντα γάντια, γυαλιά, μάσκα οσμών, και φόρμα εργασίας.
 • Για καλή συγκόλληση των διαδοχικών χεριών - στρωμάτων(και αποφυγή τριψίματος) ο χρόνος μεταξύ τους δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 12 ώρες.

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.