Μέτρα Ασφαλείας Πολυεστερικών Ρητινών

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ


Συνθήκες Εργασίας : Θερμοκρασία 18οC–22οC, υγρασία κάτω από 70%, καλός εξαερισμός.
Αποθήκευση : Οι πολυεστερικές ρητίνες έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής (περίπου 6 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής τους) η οποία όμως μπορεί να παραταθεί με τις κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης. Τα δοχεία πρέπει να είναι καλά κλεισμένα, αποθηκευμένα σε σκοτεινό χώρο με θερμοκρασία κάτω από 25οC.
Μέτρα Ασφαλείας : Τα υλικά είναι εύφλεκτα και σε ορισμένες περιπτώσεις επικίνδυνα, γ αυτό πρέπει να τηρούνται αυστηρά ορισμένοι κανόνες ασφαλείας όπως :
  • Καλός εξαερισμός του χώρου εργασίας ώστε να αποφεύγεται η συγκέντρωση ατμών από τους οποίους μπορεί να προκληθεί φωτιά.
  • Απαγορεύεται το κάπνισμα κατά την διάρκεια της εργασίας και κυρίως κάθε αιτία πρόκλησης σπινθήρων όπως τροχοί κοπής μετάλλων ή άλλων υλικών, άναμμα αναπτήρων κτλ.
  • Ο χώρος εργασίας να έχει πυροσβεστικά μέσα στα οποία να υπάρχει εύκολη πρόσβαση.
  • Να αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα, τα ρούχα και κυρίως τα μάτια. Για τον λόγο αυτό, κατά την διάρκεια της εργασίας είναι απαραίτητη η χρήση γαντιών, φόρμας και γυαλιών για τα μάτια.
  • Σε περίπτωση επαφής με τα χέρια, πρέπει να καθαριστούν καλά με ασετόν ή eco-solw και να πλυθούν με νερό και σαπούνι.
  • Τα ρούχα που έρχονται σε επαφή με τα υλικά, πρέπει να καθαρίζονται καλά και να μην αποθηκεύονται στο χώρο εργασίας.
  • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια απαιτείται ξέπλυμα με άφθονο νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά και άμεση επίσκεψη σε γιατρό.
  • Μετά το πέρας της εργασία πρέπει ν απομακρύνονται τα μέσα που έχουν χρησιμοποιηθεί για καθαρισμό των υλικών όπως στουπιά, πανιά κτλ.
  • Μην ανακατεύετε ποτέ καταλύτη μαζί με επιταχυντή. Κίνδυνος έκρηξης-φωτιάς.
  • Απαγορεύεται η ρήψη του υλικού σε μέρη όπου υπάρχουν ζωντανοί οργανισμοί (λίμνες, ποτάμια, πηγάδια, δάση,θάλασσες).

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.