Βινιλεστέρες


Έχουν εξαιρετικές μηχανικές και συγκολλητικές ιδιότητες και είναι ιδανικοί για την κατασκευή της γάστρας των σκαφών παρέχοντας πλήρη προστασία από την όσμωση.
Εμποτίζουν όλα τα υαλοϋφάσματα ενώ ενδείκνυνται και για εμποτισμό υφασμάτων Carbon, Kevlar.
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

673

Βινιλεστερική ρητίνη εποξιδικής διγλυκιδυλαιθερικής (Epoxy Novolac) βάσης. Η 673 έχει εξαιρετική αντοχή σε μια μεγάλη γκάμα ισχυρών χημικών ουσιών όπως : ισχυρά οξέα, οξειδωτικούς παράγοντες, χλωριώδη διαλύματα, καύσιμα, διαλυτικά κ.α. Ενδείκνυται ..

679PA

Βινιλεστερική ρητίνη τύπου DCPD, για κατασκευή σκαφών, καλουπιών και διαφόρων άλλων αντικειμένων, καθώς και πάσης φύσεως πλαστικοποιήσεις και επισκευές όπου απαιτείται άριστη πρόσφυση και εξαιρετικές αντοχές του τελικού προϊόντος. Εκτός από κατασκευ..