ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
Η κατηγορία των πολυεστερικών χρωμάτων, περιλαμβάνει τα GEL COAT τα οποία κατά κανόνα ενδείκνυνται για την εξωτερική επιφάνεια του πολυεστερικού αντικειμένου και τα TOP COATS τα οποία προορίζονται κυρίως για την βαφή της εσωτερικής πλευράς του αντικειμένου (σεντίνες, ντουλάπια, στρίτσα κ.α.) όπου δεν απαιτείτε στιλπνότητα.
Επίσης στην κατηγορία αυτή θα βρείτε και το ειδικό επικαλυπτικό MouldGuard της Scott Bader για την προστασία των πολυεστερικών καλουπιών κατά την μακροχρόνια αποθήκευσή του σε σκληρό εξωτερικό κυρίως περιβάλλον.