ΚΟΛΛΕΣ

ΚΟΛΛΕΣ
Στον ναυτιλιακό τομέα ένα σοβαρό ζήτημα όταν πρόκειται για μια κατασκευή, επισκευή ή συντήρηση είναι η επιλογή της καταλληλότερης κόλλας η οποία και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.
Βασική παράμετρος πέρα από την απαραίτητα καλή πρόσφυση που πρέπει να προσφέρει η κόλλα μεταξύ των υλικών που πρόκειται να κολλήσουμε ή την στεγανότητά της που συνήθως είναι δεδομένη, είναι και η μετέπειτα μηχανικές αντοχές π.χ. βαθμός ελαστικότητας, συρρίκνωση, αντοχή εφελκυσμού κ.α.
Για παράδειγμα μια σκληρή κόλλα με μηδαμινή ελαστομέρεια ίσως να μην είναι ιδανική για μια εφαρμογή όπου απαιτείται κάποια απόσβεση κραδασμών και ανοχή σε απότομες στρεβλώσεις, ή το αντίστροφο.
Πλοηγηθείτε στις παρακάτω κατηγορίες ώστε να ανακαλύψετε την μεγάλη γκάμα από τις εξειδικευμένες κόλλες τις οποίες διαθέτουμε.
Για οποιαδήποτε τεχνική καθοδήγηση ή πρόταση, μην διστάσετε να ζητήσετε την γνώμη μας.