ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ - ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΕΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ - ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΕΣ

Στοιχεία απαραίτητα για την σωστή πήξη και τον πολυμερισμό όλων των πολυεστερικών υλικών όπως ο πολυεστέρας, το GEL COAT, το TOP COAT κτλ είναι ο καταλύτης, ο επιταχυντής και σε κάποιους επιμέρους τομείς ο επιβραδυντής και η παραφίνη.

  • Χωρίς καταλύτη δεν μπορεί να πολυμεριστεί κανένα πολυεστερικό υλικό.
  • Επιταχυντής δεν απαιτείται καθώς συνήθως εμπεριέχεται στα πιο πολλά υλικά.
  • Ο επιβραδυντής χρησιμοποιείται κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ή όπου απαιτείται μεγαλύτερο Gel Time.
  • Η παραφίνη προστίθεται κυρίως εντός του GEL COAT όταν βάφουμε εξωτερικά όπου η εξωτερική επιφάνεια της βαφής αναγκαστικά πολυμερίζεται στην ατμόσφαιρα.