Συντήρηση Παλαιού Καλουπιού

ΣΤΑΔΙΟ 1

Όλα τα πλεονάζοντα κεριά θα πρέπει να αφαιρεθούν με ειδικό καθαριστικό (προσοχή! όχι ασετόν) το οποίο και θα αποβάλλει κάθε κατάλοιπο παλαιού κεριού ακόμη και από τον πιο μικρό πόρο της επιφάνειας χωρίς να φθείρει τη βαφή.
Εάν παραμείνουν επάνω υπολείμματα τότε δε θα κολλήσει το σφραγιστικό που θα ακολουθήσει.
Κατάλληλο προϊόν: Release it Clean Mold ή Wax Stripper.

ΣΤΑΔΙΟ 2

Κατόπιν εφαρμόζετε με καθαρό πανί το ειδικό σφραγιστικό καλουπιού στην καθαρή πλέον επιφάνεια.
Αυτό θα επιφέρει μια εξαιρετικά στιλπνή επιφάνεια.
Κατάλληλο προϊόν: Release it Sealer ή Glaze and Seal.

ΣΤΑΔΙΟ 3

Τέλος, αφού η επιφάνεια έχει έρθει σε άριστη κατάσταση με τη χρήση των παραπάνω υλικών εν συνεχεία εφαρμόζονται τα απαραίτητα χέρια του αποκολλητικού και το καλούπι πλέον είναι έτοιμο να ξαναξεκινήσει τη διαδικασία παραγωγής.
Κατάλληλο προϊόν: Release it Maxx Slip, Honey Wax, Mold Magic, Kanstic Clear, Mirror Glaze No 8.
Ένα καλά συντηρημένο καλούπι εξυπηρετεί στο γρήγορο κύκλο εργασίας, τις απροβλημάτιστες αποκολλήσεις και στη μεγάλη διάρκεια ζωής του καλουπιού, καθώς και στη διατήρηση της υψηλής γυαλάδας αυτού και του προϊόντος.

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.